เครื่องบรรจุแบบใช้ซองสำเร็จรูป RZ8-200

เหมาะสำหรับกิจการที่มีสินค้าหลายชนิด ซองบรรจุได้หลายแบบหลายขนาดสามารถเปลี่ยนขนาดของซองได้ รวดเร็วเนื่องจากสามารถใช้รวมกับสกรู ตาชั่งอิเล็กทรอนิคส์ เครื่องจ่ายของเหลว และระบบ ลำเลียง เพราะฉะนั้นจึง สามารถบรรจุวัตถุที่เป็นผง เม็ด ของเหลว หรือเป็น ชิ้น ได้ นอกจากนี้ รูปแบบของซองสวยงาม รอยซีลแข็งแรง และไม่ย่น

อุปกรณ์เลือกซื้อ

1.อุปกรณ์กำหนดปริมาตรการจ่ายวัตถุ 2.เครื่องลำเลียงวัตถุเข้า 3.ฐานรองรับตราชั่ง

คุณลักษณะทางเทคนิค

สินค้าที่เกี่ยวข้อง