เครื่องบรรจุของเหลว HS-70

- โครงสร้างของเครื่องทำจากสแตนเลส

- ใช้จอแสดงผลในการควบคุมการทางานซึ่งง่ายต่อการใช้งาน

- มีเซ็นเซอร์ตาแมวในการควบคุมความยาวของซอง

คุณสมบัติทางเทคนิค

สินค้าที่เกี่ยวข้อง