เครื่องบรรจุแนวนอน HS-350

เหมาะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป็นของแข็ง เช่น บิสกิต บะหมี่กึ่งสำ เร็จรูป ขนมปัง ยา ชิ้นส่วนโลหะกล่อง กระดาษ ฯลฯ

 

คุณสมบัติทางเทคนิค

สินค้าที่เกี่ยวข้อง