เครื่องบรรจุแนวตั้งแบบถ้วยตวงรุ่น HS-80

เครื่องบรรจุแนวตั้งแบบถ้วยตวง รุ่นHS-80 เป็นเครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติใช้ถ้วยตวงในการกำหนดค่าน้ำหนักของวัตถุ สามารถบรรจุวัตถุได้ทั้งแบบเมล็ดและแบบผง เช่น น้ำตาล ถั่วลิสง ลูกอม ผงซักฟอก กาแฟ ฯลฯ - โครงสร้างของเครื่องทาจากสแตนเลส - ใช้จอแสดงผลในการควบคุมการท างานซึ่งง่ายต่อการใช้งาน – มีเซ็นเซอร์ตาแมวในการควบคุมความยาวของซอง

- โครงสร้างของเครื่องทำจากสแตนเลส

- ใช้จอแสดงผลในการควบคุมการทำงานซึ่งง่ายต่อการใช้งาน

 - มีเซ็นเซอร์ตาแมวในการควบคุมความยาวของซอง

คุณสมบัติทางเทคนิค

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง