สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 4584  
Feb 2022 5104  
Mar 2022 6444  
Apr 2022 5714  
May 2022 4438  
Jun 2022 0  
Jul 2022 0  
Aug 2022 0  
Sep 2022 0  
Oct 2022 0  
Nov 2022 0  
Dec 2022 0